Look up

Ser många föräldrar som är med sina barn på stranden tex. 

Men i stället för att umgås, leka men framförallt hålla koll på barnen så sitter de med mobilerna i handen. 
De har inge koll vad deras barn gör. 
Lägg ifrån er mobilerna och titta upp!!! 
Om något skulle hända så ser ni icke men era barn ser er.... Och det ni förmedlar till dem när ni har näsan i mobilen är att ni icke bryr er om dem, att mobilerna är viktigare. 
Sluta!! Umgås med era barn medans tillfällen finns, fortare än ni tror växer de upp och har egna liv. 

Kram


Seeing many parents who are with their children on the beach, for example.
But instead of hanging out, play, but above all keep track of the kids, they are sitting with the mobiles in their hand.
They don't know what their children are doing.
Put away your mobiles and look up !!!
If something happens, you will not see but your children see you .... And what you convey to them when you have your nose on your cell phone is that you do not care about them,  that the mobiles are more important.
Stop!! Spend time with your children while there is a chance, faster than you think, they grow up and have their own lives.

Hug


Like sunbeams

Vissa personer i ens liv är som solstrålar. 

De skiner upp ens vardag och ibland får de en dålig dag att bli bra. 
Glad att jag har sådan människor i mitt liv. 

Fått frågor ett tag av de som icke följer mig på fb om jag träffat någon.... Och ja, jag träffar någon. 
Mer än så tänker jag icke skriva varken här eller på fb just nu. 
Men jag är lycklig och mår bra. 

Kram


Some people in one's life are like sun rays.
They shine up one's daily life and sometimes they get a bad day to get better. 
Glad I have such people in my life.

Received questions for a while by those who do not follow me on fb if I met someone .... And yes, I meet someone.
More than that I do not want to say here or on fb right now. 
But I'm happy and well.

Hug