Owning

 
 
Att köpa hus eller lägenhet tycker många icke är en sådan stor grej, att det är nästan är samma sak som att hyra, men att man äger det istället.
Men oj så fel folk har. 
Finns många skillnader mellan att hyra och äga, men bland de största är nog att du själv måste laga och ersätta det som går sönder.
Här nere på ön är det väldigt fuktigt, speciellt i berggrunden, men ändå så använder de icke fuktspärr när de bygger hus här nere. 
Icke heller låter det tak eller väggar torka upp ordentligt innan de målar på om det varit en vattenläcka eller dylikt.
Så jag har fullt upp med att skrapa rent väggar, tak, måla på osv. 
Även så här tex taket till det lilla huset som är över alla vattenkopplingar ute rasat in, så det behövs bytas ut o fixas. 
 
Även elen är under kritik här nere, så jag är väldigt glad min karl elektriker bland annat, så jag slipper betala en för att göra någe som säkerligen bara hade behövts göras om några år senare.
 
Men vi pysslar på, renoverar och fixar och sätter egen prägel på huset.
Så kul, även om jag ej orkar hjälpa till med så mycket.
 
Kram
 
 
Buying a house or apartment does not seem to be such a big thing for some, that it is almost the same thing as renting, but that you own it instead.
But oh so wrong people have.
There are many differences between renting and owning, but among the largest is probably that you yourself have to fix and replace what breaks.
Down here on the island it is very humid, especially in the bedrock, but still they don't use moisture barriers when they build houses down here.
Nor do they allow the roof or walls to dry up properly before painting if there has been a water leak or some sort.
So I have a lot to do with scratching clean walls, ceilings, painting etc.
Also here, for example, the roof of the small house that is over all the water connections outside has collapsed, so it needs to be replaced o fixed.
 
Even the electricity is under criticism down here, so I am very happy my darling is an electrician among other things, so I don't have to pay one to do something that certainly only had to be done a few years later again.
 
But we are working on, renovating and fixing and putting our own mark on the house.
So fun, even though I can't help with so much.
 
Hug

Kommentera här: