Away

Drömmer mig bort, upp till bergen. 

Till de vackra vyerna, till den klara luften, till frihetskänslan. 
Är liggandes och kan icke gå ordentligt då någe är knas i låret och bäckenet, vet ej vad dock. 
Varit mycket senaste dagarna med en axel som hoppat fel, höften som bråkat som bara den och nu detta. 
Men drömmer mig bort som sagt och glädjer mig åt att jag i alla fall mår bättre än jag gjorde i Sverige. 

Kram


Dreaming me away, up to the mountains.
To the beautiful views, to the clear air, to the sense of freedom.
Are lying and can't walk almost due to that something is wrong in the thigh and the pelvis, do not know what.
Been a lot these couple of days with my shoulder popped wrong, the hip that crashed just like that and now this.
But, as I said, I'm dreaming, and I'm glad I feel better than I did in Sweden.

Hug

Up

Denna fågel sitter mycket i min gran. 

Den tar ibland med sig byten som sen hamnar på tomten i form av rester. 
Så är viktigt att jag tittar upp innan jag går ut på gräsmattan så det icke dimper ner någe i huvudet. 

Axlen är bättre idag, dock så bråkar bäckenet. 
Det roterar och gör det lite svårt att gå, sitta eller ligga.
Kvällens planer att gå till en av favorit restaurangerna blev inställt.  
Men då får jag tid att redigera bilder och mysa med katterna. 

KramThis bird sits a lot in my tree.
It sometimes takes the pray with it that then ends up on the plot in the form of leftovers.
So it's important that I look up before I go out on the lawn so it does not fall down something on my head.

My shoulder is better today, but my pelvis hurts. 
It rotates and makes it a little difficult to go, sit or lie down.
The plans for the evening to go to one of the favorite restaurants got canceled. 
But then I get time to edit pictures and cuddle with my cats.

Hug

Little things

Ibland måste man se små sakerna i sitt liv som gör en lycklig eller kan göra en lycklig. 

Lämna det som gör en olycklig bakom sig och gå vidare, hur knepigt det än kan vara eller hur mycket det suger en tillbaka. 

Idag har jag fokuserat på att höra små saker som gör mig lycklig då min axel hoppat fel och icke vill hamna rätt. 
Och se fram emot allt det roliga som är planerat för veckan. 

Se de små sakerna i ditt liv som gör dig lycklig. 
Kram 


Sometimes you have to see the little things in your life that make you happy or can make you happy. 
Leave what makes you unhappy behind and move on, how tricky it may be or how much it sucks you back.

Today I've focused on little things that make me happy since my shoulder jumped wrong and don't want to pop right.
And look forward to all the fun plans for the week.

See the little things in your life that make you happy.
Hug