Leo





Hej. 
Mycket har hänt på katt fronten. 
För ca 1 år sedan så hittade min älskling en liten döende kattunge under en bil precis utanför våran grind. 
Han hämtade godis, ropade på mig och jag följde med ut. 
Där under en bil låg en liten, mager, skitig och hungrig liten kattunge, va 6 veckor gammal. 
Kunde ej lämna honom där under, även om jag hade 5 st katter sen innan. 
Han åt upp sig bra, togs prover förutom ett speciellt test och mådde bra, lekte, kom bra överens med de andra, kastrerades och blev en väldig mamma gris. 
Efter ett tag började han kissa inne, rymma från tomten, skrika, dra sig undan och jag tog honom flera gånger till vet och vi testade för nästan allt.
Till slut tog vi och testade för leukemi, och testet fick spel. Han hade icke bara leukemi, det var så långt gånger och han hade troligtvis föds med det. 
Han hade ont och jag var tvungen att där och då ta det otroligt jobbiga beslutet att avliva honom. 
Det gjorde så ont och då ja ca 1 år innan, med 1 månads mellanrum förlorat 2 andra katter på stroke(veterinär fel medicinerade för att tjäna pengar) och den andra på förgiftning av sjuka människor så gick jag in i en liten depression.

Han mår bättre i katthimlen och jag har accepterat nu, men vissa dagar är inge bra. 
De andra 5 katterna har börjat återfå balans i flocken, men en av kissarna är sjuk, mer om detta i annat inlägg. 

Kram


Hi.
Much has happened on the cat front.

About 1 year ago, my sweetheart found a little dying kitten under a car just outside our gate.
He picked up sweets, called for me, and I went out.
There under a car lay a small, skinny, dirty and hungry little kitten, 6 weeks old.
Couldn't leave him there, even though I had 5 more cats.
He ate well, took blodsamples for testing for anything at the vet, except a special test and he was well, played, got along well with the others, was castrated and became a huge mamas boy.
After a while he started peeing inside, escaping from the garden, screaming, pulling away and I took him several times to the vet and we tested for almost everything.
In the end, we took and tested for leukemia, and the test got back positive. He not only had leukemia, it was so long gone and he was probably born with it.
He was hurting and I had to take the incredibly hard decision to put him to sleep.
It hurt so bad, and since about 1 year before, with 1 month intervals lost 2 other cats, one got stroke (veterinary medicated wrong to make money) and the other to poisoning due to sick people,  so I went into a small depression.


He is better now in cat heaven and I have accepted now, but some days are hard.
The other 5 cats have begun to regain balance in the pack, but one of the cats is sick, more on this in another post.


 Hug


Kommentera här: