Parts of the past

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foton tagna i närheten av Parque natural tamadaba 
 
Hej igen. 
Hoppas ni alla mår bra och så kul att se att så många hängt sig kvar trots min dåliga uppdatering.
 
Detta inlägg kommer handla om min kropp, min Eds och vad som hänt sen sist.
 
Har åkt in o ut på akuten några ggr pga värken o skador.
Bäcken snett och i fel läge, fått antibiotika pga halsfluss och även röntgas osv pga skador.
Nytt och något som dock vi icke vet om det kan fixas är att jag har 2 diskar i ryggen som putar ut och trycker på ryggraden och även diskvätska som läcker ut som trycker på.
Som tur är att än så länge är det icke mycket vätska. 
Dock förlorar jag känsel på olika ställen i nedre kroppen pga detta och de säger att även om vi får diskarna tillbaka så kommer ej känseln komma tillbaka.
Övningar, fysioterapi, TENS, simning, massage och mycket vila, så har vi tur kan vi se resultat om 2 år ca. 
Diskarna och problemen är sedan bilolycka i Sverige och ett resultat av att jag ej fick hjälp av sjukhuset i Sverige efteråt.
När det pratades om vad värsta scenariot kunde bli bad jag min karl att icke översätta för mig.
Jag vill ej veta.
Icke som det är nu.
Känns som jag precis fått tillbaka mitt liv i rörelse , mina ben, att kunna gå osv. 
Nya, bra skor som håller mina fotleder stabila, ryggortos och att icke gå på så ojämn mark är nya ändringar i vardagen. 
Jag håller mig positiv och tänker bara positiva tankar om framtiden, vet det hjälper mycket. 
Och allt stöd jag har från familjen, vänner och grannar är någe jag är så lyckligt lottad att ha. 
Så ska nog få ordning på detta också. 
 
Kram
 
 
Hello again.
Hope you all feel good and so fun to see that so many people stayed despite my bad update.
 
This post will be about my body, my Eds and what has happened lately.
 
Been going to the emergency room a few times due to ailments and injuries. The pelvis crocked and in the wrong position, received antibiotics due to tonsillitis and also X-ray etc. due to injuries.
New and something that we do not know if it can be fixed is that I have 2 disks in the back that push out and press the spine and also the disk fluid that leaks out which presses on.
Fortunately, so far, it is not much liquid.
However, I lose feeling in different places in the lower body because of this and they say that even if we get the disks back the feeling will not come back.
Exercises, physiotherapy, TENS, swimming, massage and a lot of rest, and if we are lucky we can see results in 2 years approx.
The disks and the problems are since the car accident in Sweden and the result of not getting help from the hospital in Sweden afterwards.
When it talked about what the worst scenario could be, I asked my man not to translate for me.
I do not want to know.
Not as it is now.
Feels like I just got my life in motion back, my legs, being able to walk etc.
New, good shoes that keep my ankles stable, back orthosis and not walking on such uneven ground are new changes in everyday life.
 
I keep myself positive and think only positive thoughts about the future, know it helps a lot.
And all the support I have from my family, friends and neighbors is something I am so fortunate to have.
So this is something that will probably be fixed to.
 
Hug

Kommentera här: