Look up

Ser många föräldrar som är med sina barn på stranden tex. 

Men i stället för att umgås, leka men framförallt hålla koll på barnen så sitter de med mobilerna i handen. 
De har inge koll vad deras barn gör. 
Lägg ifrån er mobilerna och titta upp!!! 
Om något skulle hända så ser ni icke men era barn ser er.... Och det ni förmedlar till dem när ni har näsan i mobilen är att ni icke bryr er om dem, att mobilerna är viktigare. 
Sluta!! Umgås med era barn medans tillfällen finns, fortare än ni tror växer de upp och har egna liv. 

Kram


Seeing many parents who are with their children on the beach, for example.
But instead of hanging out, play, but above all keep track of the kids, they are sitting with the mobiles in their hand.
They don't know what their children are doing.
Put away your mobiles and look up !!!
If something happens, you will not see but your children see you .... And what you convey to them when you have your nose on your cell phone is that you do not care about them,  that the mobiles are more important.
Stop!! Spend time with your children while there is a chance, faster than you think, they grow up and have their own lives.

Hug


Don't judge

Man ska icke dömma en person innan man lärt känna dem, oavsett vad man tror sig veta eller hört. 

Alla människor är vi djupa och tar vi tid att lära känna en person så kanske vi blir förvånade över vad vi upptäcker. 
Man kanske har mer gemensamt än man trodde. 

Kram 


You should never judge a person before you get to know them, regardless what you think you know or heard. 
People are deep and it takes time to get to know someone so we might get surprised what we discover. 
You might have more in common than you think. 

Hugs

Happiness

Let the power of the wave wash away the past and let the future begin. 


Let the wave take with it the sorrow, anger and regret of the past and take the strength from the wave give you the power to look ahead. 

Don't dwell on the past and your choices. 
Take a deep breath and be glad to be were you're at. 

Happiness don't find you, you find your own happiness. 
I have found mine after making a choice and changed my life. 
So can you if you're not happy. 

Hugs