Little things

God morgon fina.

I natt har man sovit gott fast det varit Calima, har haft ac:n på.
Lite tråkigt med så mycket Calima när Madde är här,  men har blivit lite som tradition när hon är här ner. 
Denna gång är det dock mycket mer än det varit innan. 
Men hindrar icke oss, vi kan ha roligt och skratta åt det minsta lilla. 

Renoveringen börjar närma sitt slut känns det som, endast målning av taket, elen och sen att få alla saker på plats kvar. 
Som jag längtar tills jag kan se badrummet i son helhet. 

Hoppas ni får en fin helg. 
Kram


Good morning sweeties.
Even though it's Calima I've slept well, had the ac on all night. 
A little sad with Calima when Madde is here, but has become a bit of tradition when she is down here.
This time, however, it is much more than it has been before.
But do not stop us, we can have fun and laugh at the smallest thing.

Renovation begins to see its end, it feels like, only painting the roof, the electricity and then getting all the stuff in place.
I long for til I can see the bathroom as a whole.

Hope you have a nice weekend.
Hug

Up there

Sovit sisådär i natt, men är ändå väldigt energisk.

Beror nog på att Madde kommer i natt, som jag längtar.
Har så mycket energi och är uppe bland molnen nästan.
Ska bli skönt med skratt och massa påhitt när hon kommer, vi har alltid roligt ihop.
Vi ska försöka åka till aqualand när hon är här, ser verkligen fram emot det.

Renoveringen går framåt som det verkar, idag läggs golvet och man börjar kunna se helheten, kommer i så snyggt.
Bilder kommer när det är klart som jag lovat.

KramHave slept on and off last night, but is still very energetic.

It's because Madde coming tonight as I long for.

Has so much energy and I'm almost among the clouds.

Will be nice with laughter and lots of excitement when she comes, we always have fun together.

We will try to go to aqualand when she is here, really looking forward to it.


The renovation goes forward as it seems, today the floor is laid and you can begin to see the whole, looking so nicely.

Photos come when it is finished as I promised.


Hug 

Where tranquility can be found

Förlåt för dålig uppdatering, men det har varit kaos här med bygget av badrummet och allt det innefattar.

Här nere går det annorlunda till om man jämför med Sverige och jag har icke riktigt "accepterat" det än.

Längtar tills bygget är klart och man kan åka upp till bergen och lugnet och få fylla på själen och få känna lugn. 

Men bygget går framåt fort och grabbarna är super kunniga och duktiga.
De städar efter sig varje dag tom.

Lite jobbigt blir det då dörren måste vara öppen och katterna då kan gå ut.
Så behöver hålla mig hemma vilket gör att jag utsätts för ljuden av maskinerna hela dagarna vilket leder till migrän. 
Men är otroligt glad att katterna icke störs av bygget, var verkligen beredd på att de skulle göra det. 

Kram


Sorry for bad updating, but there has been chaos here with the construction of the bathroom and all that includes.
Down here, it's different if you compare with Sweden and I have not really "accepted" it yet.

Longing until the bathroom is done and I can go up to the mountains and to the tranquility and get to refill my soul and feel calm.

But the construction goes fast and the guys are super knowledgeable and talented.
They clean up every day before they leave.

It's a bit difficult when the door has to be open and the cats can go out.
So I need to stay at home, which causes me to be exposed to the sounds of the machines all day, which leads to migraines.
But I'm incredibly happy that the cats are not disturbed by the construction, I was really prepared to it.

Hug