Happiness

Let the power of the wave wash away the past and let the future begin. 


Let the wave take with it the sorrow, anger and regret of the past and take the strength from the wave give you the power to look ahead. 

Don't dwell on the past and your choices. 
Take a deep breath and be glad to be were you're at. 

Happiness don't find you, you find your own happiness. 
I have found mine after making a choice and changed my life. 
So can you if you're not happy. 

Hugs

Gold grains

När man lever ett liv där leder kan hoppa när som, värken som kan öka drastiskt och däcka en.

När kroppen har så ont att man får kramper eller svimmar.
Då gäller det att hitta guldkornen i tillvaron och lära sig ta vara på dem.
Kan vara allt från att lyssna på en bra låt, se en bra film till att ta en fika med en vän, gå på stranden och lyssna på vågorna eller bli omfamnad av någon du håller kär.

Skulle vi alla oavsett värk eller icke, lära sig att uppskatta det små sakerna i livet skulle vi må så mycket bättre psykiskt och även fysiskt, då dåligt psykiskt mående framkallar fysik värk.

Så fokusera på det positiva i era liv, små som stora och var tacksamma för det nu har.

Kram på er.


When living a life where the joint can dislocate when ever, where the pain can increase drastically and deck you.
When the body is so bad that you get cramps or faints.
Then it is necessary to find the golden grains in your life and learn to take care of them.
Can be anything from listening to a good song, watching a good movie to have a coffee with a friend, walk on the beach and listen to the waves or be embraced by someone you love.


Should we all, regardless of pain or not, learn to appreciate the little things in life, we should feel so much better mentally and physically, since bad mentalhealth induces physique ache.


So focus on the positive in your life, small as big and be grateful for it.


Hugs


My souls need

God kväll.
Har en dålig period med mer värk och många tankar.
Reflekterar och tänker mycket.
Försöker reda ut min själs behov.
Om jag gör mina val just nu med hjärtat eller förnuftet.
Är en väldigt impulsiv person som oftast till 90% följer hjärtat och det är så jag är och inget jag vill ändra på.
När jag älskar så gör jag det med hela kroppen och när jag är ledsen och sårad gråter hela min själ.
Längtar tills min kropp är lite bättre så jag kan promenera på stranden i solnedgången och rensa tankarna och fylla på själen.

Sov så gott när ni ska sova.
Kram


Good evening.
Having a bad period with more pain and many thoughts.
Reflect and think a lot.
Trying to sort out my soul needs.
If I make my choices right, with the heart or mind.
I'm a very impulsive person who usually too 90% is following the heart and that is how I am and nothing I want to change.
When I love, I do it with my whole body and when I'm sad and hurt my whole soul cries.
Waiting until my body is a little better so I can walk on the beach at sunset and clear the mind and replenish the soul.

Sleep well, when you go to sleep.
Hug