Look up

Ser många föräldrar som är med sina barn på stranden tex. 

Men i stället för att umgås, leka men framförallt hålla koll på barnen så sitter de med mobilerna i handen. 
De har inge koll vad deras barn gör. 
Lägg ifrån er mobilerna och titta upp!!! 
Om något skulle hända så ser ni icke men era barn ser er.... Och det ni förmedlar till dem när ni har näsan i mobilen är att ni icke bryr er om dem, att mobilerna är viktigare. 
Sluta!! Umgås med era barn medans tillfällen finns, fortare än ni tror växer de upp och har egna liv. 

Kram


Seeing many parents who are with their children on the beach, for example.
But instead of hanging out, play, but above all keep track of the kids, they are sitting with the mobiles in their hand.
They don't know what their children are doing.
Put away your mobiles and look up !!!
If something happens, you will not see but your children see you .... And what you convey to them when you have your nose on your cell phone is that you do not care about them,  that the mobiles are more important.
Stop!! Spend time with your children while there is a chance, faster than you think, they grow up and have their own lives.

Hug


Kommentera här: